Điều trị thẩm mỹ khác biệt hoàn toàn với điều trị bệnh. Mỗi người phụ nữ như một tác phẩm nghệ thuật, bác sĩ thẩm mỹ là người cùng “tạc” nên tác phẩm ấy để vẻ đẹp được thăng hoa.

     Tham dự nhiều hội thảo quốc tế và có uy tín trong cộng đồng thẩm mỹ thế giới, thành viên chính thức của các Hiệp hội chuyên khoa da quốc tế, Bác sĩ Sĩ có được mạng lưới kết nối rộng lớn với các bác sĩ/chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới như:

  • Dr. Micheal Gold (Mỹ)
  • Dr. Anedson Aires (Brazil)
  • Dr. Hervé Raspaldo (Pháp)
  • Dr. Yoo Jung Seok (Hàn Quốc)
  • Dr. Prach Phuengchetsada (Thái Lan)
  • Dr. Sky Wong (Hong Kong)
  • Dr. Peter Peng (Đài Loan)
  • Dr. Oyashiki (Nhật)

    Nhờ có sự hỗ trợ chuyên môn qua việc hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ quốc tế và cũng rất cám ơn các bác sĩ đã cho phép A&A được nhắc tên trong bài viết này, các ca làm đẹp khó tại A&A mới có thể thành công mỹ mãn, mang đến giải pháp khách quan và hoàn hảo nhất cho mỗi khách hàng.