Lông mọc như thế nào?

Một sợi lông của con người bao gồm hai thành phần. Thứ nhất là nang lông nằm trong da, sau đó là thân lông, là thứ chúng ta thấy ở trên da. Tuyến bã nhờn, chứa một trong hai lớp bao quanh nang, là yếu tố quan trọng giúp cho lông và làn da xung quanh nó khỏe mạnh. Nó tạo ra bã nhờn, hoạt động như một chất điều hòa và tăng cường. Khi chúng ta lão hóa, chúng sản xuất ít chất dinh dưỡng này hơn.

Để hiểu lông mọc như thế nào, kể cả ở những nơi chúng ta không muốn, cần phải xem 3 cụm từ mô tả quá trình tăng trưởng này để vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn. Gồm các giai đoạn như sau:

GIAI ĐOẠN MỌC


Đây là giai đoạn lông, tóc hoạt động mạnh nhất. Các tế bào trong rễ lông phân chia và hình thành các sợi lông mới. Trong quá trình này, những nang lông ngừng phát triển sẽ được đẩy lên và đưa ra ngoài. Thông thường, các sợi lông mới vẫn còn trong giai đoạn Anagen trong từ 2 đến 6 năm. Những người có mái tóc dài thì có thể do giai đoạn này diễn ra lâu hơn.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP


Giai đoạn Catagen là một quá trình chuyển đổi và nó kéo dài trong khoảng ba tuần. Tại thời điểm này, sự tăng trưởng sẽ chấm dứt, những nang lông sẽ bắt đầu ngừng phát triển dần. Thông thường, lúc nào cũng có khoảng 3 phần trăm tất cả các sợi lông đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp.

GIAI ĐOẠN NGỪNG PHÁT TRIỂN


Đây là giai đoạn cuối cùng của một sợi lông, kéo dài khoảng 100 ngày với tóc và lâu hơn với lông ở các khu vực khác trên mặt và cơ thể. Vào thời điểm này, chúng ta rụng khoảng 25 đến 100 sợi lông mỗi ngày, và ở các sợi lông rụng đi chúng ta sẽ thấy một khối nhỏ rắn, cứng, có màu trắng ở gốc của sợi lông. Giai đoạn này sẽ tạo ra các chỗ trống cho các nang lông mới phát triển thế vào đó.