PHẪU THUẬT NÂNG MŨI

Một chiếc mũi đẹp là một trong những mục tiêu thẩm mỹ được tìm kiếm nhiều nhất ở Châu Á – đơn giản vì người Nam Á thường được sinh ra với dáng mũi chưa lý tưởng. Dựa trên một nghiên cứu gần đây, hình dáng mũi lý tưởng cho người phụ nữ nên lài nhẹ. Theo truyền thống, phạm vi xoay thay đổi từ 90 đến 100 độ đối với nam và 95 đến 110 độ đối với nữ. Tuy nhiên, nghiên cứu này cho thấy góc lý tưởng cho phụ nữ là 106 độ. Theo nghiên cứu, Nữ công tước xứ Cambridge, Kate Beckinsale và Scarlett Johansson có kiểu mũi lý tưởng này.

Ở châu Á, nơi một tỷ lệ lớn trong chúng ta có sống mũi thấp, và bè nâng mũi mục đích là để tạo ra một sống mũi cao hơn và hài hoà từ sống mũi đến đầu mũi.