Công nghệ sáng tạo và mới nhất để nâng mũi này đã trở nên phổ biến đặc biệt đối với người Châu Á. Đồng thời, với tất cả những tiến bộ về thẩm mỹ y tế trong thập kỷ qua, bạn không còn cần phải nhờ cậy đến phương pháp phẫu thuật để có được chiếc mũi cao đẹp và thanh thoát như mong muốn.