Hyaluronic Acid Filler

Filler được sử dụng để điều trị nếp nhăn và nếp gấp do nguyên nhân trọng lượng. Nó thay thế khối lượng tế bào bị mất bằng cách lấp vào các nếp nhăn và làm đầy chúng.